Affiliate Szerződési Feltételek

Affiliate partner oldal: https://www.dreamlovasbolt.hu/affiliate-partner-szekcio/

Áttekintés

Ezt a webhelyet Horse Service Kft. üzemelteti. A webhelyen a „mi” és a „mieink” kifejezések Horse Service Kft.-re vonatkoznak. Horse Service Kft. megtekintésre ajánlja ezt a weboldalt, beleértve az ezen a webhelyen elérhető összes információt, eszközt és szolgáltatást az Ön számára, hogy elfogadja az itt közölt összes feltételt, irányelvet és megjegyzést.

Azzal, hogy meglátogatja oldalunkat és/vagy vásárol tőlünk valamit, részt vesz az Affiliate programban, magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi feltételeket („Általános Szerződési Feltételek”, „Affiliate Szerződési Feltételek”), beleértve a további feltételeket és szabályzatokat is. A jelen Affiliate Szerződési Feltételek a regisztrált és engedélyezett Affiliate partnerekre vonatkoznak.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Affiliate Szerződési Feltételeket, mielőtt használná a szolgáltatást.

Az átadott kuponkód használatával és/vagy közzétételével Ön elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Affiliate Szerződési Feltételeket és az Általános Szerződési Feltételeket. Ha nem ért egyet a jelen szerződés minden feltételével, akkor ne használja a weboldalt, és ne vegyen igénybe semmilyen szolgáltatást. A jelen Feltételek ajánlatnak minősülnek, az elfogadás kifejezetten a jelen Feltételekre korlátozódik.

Az aktuális áruházhoz hozzáadott minden új funkcióra vagy eszközre szintén az Általános Szerződési Feltételek és Affiliate Szerződés Feltételek vonatkoznak. Ezen az oldalon bármikor megtekintheti az Affiliate Szerződési Feltételek legfrissebb verzióját.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy frissítsük, módosítsuk vagy kicseréljük a jelen Affiliate Szerződési Feltételek bármely részét azáltal, hogy frissítéseket és/vagy változtatásokat teszünk közzé weboldalunkon. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt, nincs-e benne változás. A változtatások közzétételét követően a webhely további használata vagy hozzáférése a változtatások elfogadását jelenti.

Együttműködési megállapodás

amely létrejött egyrészről a név, cégadatok mint partner partner (a továbbiakban egyéb azonosító mellett: „Partner”),

másrészről a Horse Service Kft. 6800 Hódmezővásárhely Papere kert 1; Cégjegyzékszáma: 06-09-028802; Adószáma: 26621441-2-06; képviseli: Gál András ügyvezető) mint üzemeltető (a továbbiakban egyéb azonosító mellett: „Üzemeltető”)

között, az alábbiak szerint:

Az Affiliate program részletes feltételei

A részvételi feltételek a Horse Service Kft. Affiliate Szerződési Feltételek szabályozzák.

A Horse Service Kft. partner programja ingyenes, és lehetővé teszi a tagoknak, hogy levásárolható kedvezményhez vagy jutalékhoz* jussanak (*egyéni vállalkozó, vagy cég) azáltal, hogy elhelyeznek egy egyedi affiliate-kuponkódot (továbbiakban “kuponkód” a saját weboldalukon, egyéb értékesítési felületeiken, valamint személyes ajánlás alkalmával, amely hirdeti a Horse Service Kft. által forgalmazott termékeket. Ha egy vevő ezzel a kuponkóddal vásárol, a partner levásárolható kedvezményhez vagy jutalékot* kap érte a vásárlás után.

Az alapjutalék jelenleg: 5%.

Levásárolható kedvezmény vagy jutalék* alól kivételt képező termékcsoportok: a már akciós termékek.

Az Általános Szerződési Feltételeken kívül a Horse Service Kft. affiliate programjára a következő részvételi feltételek érvényesek.

Partner

A partnerprogramhoz csatlakozó szervezet vagy egyéni vállalkozó, magánszemély (továbbiakban „Partner“) elhelyezheti kuponkódját a honlapján vagy egyéb értékesítési felületein és népszerűsítheti a Horse Service Kft.  által felkínált termékeket.

Jutalékrendszer

A Forgalmazó biztosítja a dreamlovasbolt.hu honlapon a Affiliaterendszerbe való belépést, amely lehetővé teszi a Partner számára a Forgalmazó termékeire vonatkozó reklámok használatát a saját értékesítési felületein. A Forgalmazó ezen feltételeknek megfelelően jutalmazza meg a Partnert. A Forgalmazó a Partner kuponkódjával történő jogosult vásárlások után 5% alapjutalékot* fizet vagy levásárolható kedvezményt ad.

Jutalékrendszerbe való belépés feltételei

A affiliate-programban való részvétel ingyenes.

A affiliate-programban való belépéshez regisztrációs kérelmet kell benyújtania a regisztrációs űrlap kitöltésével. Ezek után a Forgelmazó e-mailben átadja a belépési adatokat. A szervezet, vagy egyéni vállalkozó, magánszemély a regisztráció visszaigazolása után válik a Affiliate Partnerré. Ebben a pillanatban lép hatályba az Affiliate Szerződés és mindkét fél köteles az egyedi szerződésben, és az Általános Szerződési Feltételekben vállalt kötelezettségeit betartani.

A Partner jogai és kötelezettségei

A Partner a kuponkódot csak megfelelő színvonalú és tartalmú oldalakra helyezheti ki. A Partner nem vehet részt az affiliate-programbana következő weboldalakkal:

 • amelyeknek tartalma vagy kialakítása megtévesztheti a látogatót és fennáll a veszélye, hogy a látogató az adott oldalt a Horse Service Kft. weboldalának fogja tekinteni.
 • amelyeken egész csoport banner vagy weboldalakra utaló linkek találhatóak. A Horse Service Kft. céloldalra való utalás csak abban az esetben engedélyezett, ha az ilyen oldal előtt “affiliate landing page” szerepel, amely a látogató számára jól látható és természetesen jelentve van. A Horse Service Kft. céloldalra való automatikus és megtévesztő átirányítás nem engedélyezett.
 • amelyek tartalmaznak, használnak vagy a látogató gépére kártékony kódokat telepítenek (Adware és/vagy Spyware).
 • amelyek fizetett linkeket tartalmaznak.
 • amelyek saját partnerprogrammal rendelkeznek.
 • amelyek cookie dropping, pop-ups és reklám réteg (layers) használnak: A cookies használata engedélyezett:
 • ha hivatalos és egyértelműen megjelölt Horse Service Kft. reklámot használ.
 • ha a Horse Service Kft. reklám jól látható.
 • ha a cookies a látogató által előzetesen jóváhagyott.
 • amelyek fejlesztés alatt állnak.
 • amelyek sértik a Magyar Köztársaság és az Európai Unió vonatkozó törvényeit. Tiltott továbbá erőszakot tartalmazó, diszkrimináló, uszító, erotikus, vagy pornográf tartalom.
 • Tiltottak továbbá azon tartalmak, amelyek összeegyeztethetetlenek a jó ízléssel, jó modorral és/vagy sértőek egyes társadalmi rétegekre, népcsoportokra nézve
 • amelyek összehasonlító reklámot tartalmaznak, azaz agresszív összehasonlító reklámot, amely megronthatja az érintettek kapcsolatát és indokolatlan konkurencia harcot gerjeszt.
 • amelyek nem hozzáférhetőek, illetve amelyek bármilyen módon erotikus vagy pornográf, valamint erőszakot tartalmazó weboldalra utalnak vagy vezetnek.
 • amelyek nem rendelkeznek hasznos tartalommal, illetve nagy valószínűséggel csak azért lettek létrehozva, hogy reklámokat tartalmazzanak.

Hirdetési rendszerek

A Google saját hirdetési rendszerének irányelvei:

 • tilos a védjegyek jogtalan használata, valamint az olyan félreérthető kifejezések használata, amelyeknél fennáll a hirdetési szövegekben használt védjeggyel való összetévesztés veszélye,
 • tilos a védjegyek jogtalan használata, valamint az olyan félreérthető kifejezések használata, amelyeknél fennáll a kulcsfontosságú szavakkal való összetévesztés veszélye,
 • tilos a védjegyek jogtalan használata, valamint az olyan félreérthető kifejezések használata, amelyeknél fennáll a látható URL-vel való összetévesztés veszélye,
 • tilos a védjegyek jogtalan használata, valamint az olyan félreérthető kifejezések használata, amelyeknél fennáll a Gmail Sponsored Promotions (GSP) feladójával való összetévesztés veszélye,
 • tilos a dreamlovasbolt.hu látogatóira célzott remarketing szegmens létrehozása,

Kötelező:

 • védjegyek használata, mint kizáró kulcsszó.

A Affiliate programbanban résztvevő partnerekre nem szabunk ki pénzbüntetést. A Horse Service Kft. azonnali hatállyal felbonthatja a szerződést és a Partnert kizárhatja az affiliate programjából, ha az megszegi ezen szerződés feltételeit.

A jelen feltételek megszegésével a Partner elveszti a jogát a vásárlás után kiszámított jutalékraés/vagy levásárolható kedvezményre. Ebben az esetben a Horse Service Kft. azonnali hatállyal felbonthatja a szerződést. Amennyiben Partner szerződés szegéséből kifolyólag a Forgalmazó kárt szenvedett, a Partner köteles a kárt teljes egészében megtéríteni.

A jelen Affiliate Szerződési Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy nagykorú, és hozzájárult ahhoz, hogy engedélyezze bármely kiskorú eltartottjának az oldal használatát.

Nem használhatja termékeinket semmilyen illegális vagy jogosulatlan célra, és a Szolgáltatás használata során nem sértheti meg a joghatósága alá tartozó törvényeket (beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogi törvényeket).

Tilos férgeket, vírusokat vagy romboló jellegű kódokat továbbítani.

A Feltételek bármelyikének megsértése vagy megsértése a Szolgáltatások azonnali megszüntetését vonja maga után.

Kuponkódok használata

A Partner kizárólag a Forgalmazó által jóváhagyott 10%-os kedvezmény kuponkódot ajánlhatja fel saját ügyfeleinek, amelyeket a Forgalmazó kifejezetten erre a célra bocsátott a rendelkezésére. A Partnernek nem áll jogában bármilyen más kedvezményt, kedvezménykódot vagy hasonló ajánlatokat felkínálni, ha azt a Forgalmazó nem hagyta jóvá. Amennyiben a Partner megszegi ezen kötelezettségét, elveszti a jogát a vásárlás után kiszámított jutalékra vagy levásárolható kedvezményre.

Reklámelemek

A Affiliate rendszer keretén belül használt reklámelemek szerzői jogi védelmet élveznek. Használatuk csupán a Affiliate rendszer keretén belül engedélyezett. A Forgalmazó beleegyezése nélkül nem módosítható a HTML kód, grafikai dizájn, valamint a reklámok (pl.: bannerek) egyéb szöveges tartalma.

A reklámok helytelen használata vagy azok jogtalan megváltoztatása a Partner azonnali kizárásához vezethet.

A reklámelemek Affiliate rendszer keretein kívül való használata szigorúan tilos, mindenekelőtt azok másolása és terjesztése. Ez vonatkozik az elektronikus adatbázisokra és az elektronikus információs eszközökre is. A többi pontban érvényesek a jogi korlátok, amelyek az adatvédelmi és szerzői jogi rendelkezéseken alapulnak.

Szigorúan tilos a Forgalmazó SPAM kategóriába sorolt üzenetekkel (kéretlen e-mail, SMS, fórum bejegyzés) történő népszerűsítése. Ezen feltételek minden egyes megszegése felszólítás után a jelen szerződés felbontásával jár.

Jutalék/levásárolható jóváírás

A Forgalmazó a Partner kuponkódjával történő jogosult vásárlások után levásárolható jóváírást vagy jutalékot ad. (Jogosult vásárlás: a látogató a Partner kuponkódjával adott le teljesített megrendelést a Forgalmazó honlapján.) A jutalék vagy levásárolható jóváírás a rendelés bruttó tárgyi értékéből számított 5% . Partner abban az esetben jogosult jóváírásra vagy jutalékra, ha a vevő sikeres vásárlást hajt végre. A Partner abban az esetben jogosult a jóváírásra/jutalékra, ha a rendelés átjut a többlépcsős visszaigazoláson és számlázásra kerül. A pénzvisszafizetési garanciában visszafizetett összeg után jóváírás/jutalék nem jár.
Amennyiben a jutalék/jóváírás vagy a kuponkód megváltozik, a Partner erről értesítést kap.
Szolgáltatásokra (pl.: szállítási díj, utánvételi díj, stb.) a affiliate rendszer nem terjed ki.
A levásárolható jóváírás/jutalék összege az affiliate rendszer statisztikai adatai alapján kerül kiszámításra. valamint a affiliate rendszerben folyamatosan nyomon követhető.

Elszámolás

Az elszámolás negyedéves időszakokban történik az alábbiak szerint:

Negyedévek:

 1. negyedév: január 01 – március 31
 2. negyedév: április 01 – június 30
 3. negyedév: július 01 – szeptember 30
 4. negyedév: október 01 – december 31

Partner (szervezet, egyéni vállalkozó) a 9. pontban leírtak szerint a affiliate rendszerben található statisztikai adatok alapján a bruttó forgalmi érték 5%-ának megfelelő közvetítői jutalék számlázására jogosult, az alábbiak szerint:

 • vevő neve: Horse Service Kft.
 • vevő székhelye: 6800 Hódmezővásárhely Papere kert 1
 • Adószáma: 26621441-2-06
 • fizetési mód: banki átutalás
 • fizetési határidő: 8 nap
 • számla kiállítható: az elszámolással érintett negyedévet követő hó 10. munkanapjától
 • szolgáltatás megnevezése: Egyéb hirdetési szolgáltatás, marketing

Partner (magánszemély) a 9. pontban leírtak szerint a affiliate rendszerben található statisztikai adatok alapján a bruttó forgalmi érték 5%-ának megfelelő levásárolható jóváírást kap, az alábbiak szerint:

az elszámolással érintett negyedévet követő hó 10. munkanapján részére kupon kerül kiállításra, mely 1 évig használható fel.

Személyes adatok

 • A Partner jelen szerződés tárgyát képező Affiliate programba történő regisztrációjával hozzájárul, hogy a Forgalmazó a Partner adatait tárolhatja.
 • A Forgalmazó nem adja át a Partner személyes adatait harmadik fél számára és kizárólag az affilaite-programmal kapcsolatos információk átadására fogja használni.
 • A Partner a személyes adatokat bármikor megváltoztathatja.
 • A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását a Partner bármikor visszavonhatja, mégpedig úgy, hogy e-mailt küld a következő e-mail címre: info@dreamlovasbolt.hu

Szerződés érvényessége, szerződés megszűnése

 • A jelen szerződés határozatlan időre szól. A szerződést a felek közös megegyezéssel, illetve bármelyik fél egyoldalú nyilatkozatával megszüntethetik.
 • A szerződést bármelyik fél 7 nap felmondási idővel írásban, indokolás nélkül megszüntetheti.
 • Szerződésszegés esetén a felek bármelyike Önállóan is, azonnali hatállyal felbonthatja a szerződést. Ezen jog megilleti a szerződött feleket minden feltétel megszegése esetén, azaz a kevésbé lényeges pontok esetében is.
 • A szerződés megszűnése után a Partner azonnal (legkésőbb 24 órán belül) minden használt reklámelemet és linket eltávolít a weboldaláról és egyéb értékesítési felületeiről.

Záró rendelkezések

Jelen Üzleti Feltételek célja, hogy teljeskörűen szabályozza a Forgalmazó és a Partner közötti meghatározott feladat elvégzésére vonatkozó feltételeit.

 • A Forgalmazó fenntartja az Affiliate program szerződési feltételeinek módosításának jogát.
 • A módosítást megelőző legkésőbb 7. napig a módosuló rendelkezésekről e-mailben értesíti a Partnert.
 • Amennyiben a módosítás hatálybalépéséig a Partner ellenkező tartalmú nyilatkozatot nem terjeszt elő, a módosítást elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a módosítás hatálybalépéséig a Partner ellenkező tartalmú nyilatkozatot terjeszt elő, a szerződés megszűnik a módosítás hatálybalépésének napján.
 • A szerződő felek elektronikus úton fogják tartani a kapcsolatot, mégpedig a következő e-mail címen: info@dreamlovasbolt.hu.  A Partner az affilaite-rendszerbe való bejelentkezéshez használt e-mail címet fogja használni.
 • A szerződési feltételek megfelelnek a hatályos jogszabályoknak, illetve követik a mindenkori vonatkozó rendeleteket, előírásokat.
 • A szerződés a Partner Affiliate rendszerbe történő regisztrációja és a Forgalmazó jóváhagyása után lép hatályba

Hódmezővásárhely, 2024.03.01